MHP’li Özdemir: ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir’

Karabağ’ın yine hürriyetine kavuşturulmasıyla birlikte, işgal ve zulmün son bularak Azerbaycan Türklüğünün hakkı olanı almasının 21’inci yüzyılın sonraki periyotlarında de üzerinde sıklıkla durulacak bir başarıyı beraberinde getirdiğini belirten Özdemir; “Bu sonuç yalnızca Kafkasya bölgesiyle sonlu kalmayıp tüm Hazar coğrafyasını, Asya ve Avrupa’yı etkileyecek ve Türklüğün lehine olan yeni sonuçlar da doğurmuştur. Bölgede süregelen Ermenistan işgaline dayalı statüko Azerbaycan’ın öz kudretiyle yerle yeksan edilmiş, mazlumun hakkı yine mazluma geçmiştir. Allah’ın yardımıyla zulüm son bulmuş, hak şahsen sahibi tarafından alınmıştır.” açıklamasında bulundu ve Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği muazzam zaferin Türklüğün şan ve erdemine yarışır bir gelişme olarak kayıtlara geçmiş olduğu açıklamasında bulunarak; “Ayrıca insanlık onur ve haysiyetinin savunulmasından yana olanların emsal kabul edeceği kutlu bir uğraşın de yansımasıdır. Zaferden rahatsızlık duyanların asıl hazımsızlığı da bize nazaran burada yatmaktadı” dedi.

TÜRK MİLLETİ İÇİN HAKLI OLDUĞU DAVADA İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR

Kısa müddette elde edilen zaferde değerli kırılma anlarının da yaşandığını ve bunların başında da Şuşa’nın alınmasının geldiğini söz eden Özdemir; “Coğrafi olarak âdeta bir kartal yuvasını andıran ve alınmasının imkânsız olduğu bedellendirilen Şuşa’nın Azerbaycan güçlerince kurtarılmasından sonra Ermenistan tarafı havlu atmak durumunda kalmıştır. Türk milleti için haklı olduğu hiçbir davada imkânsız diye bir şeyin olamayacağı Şuşa’da sergilenen kahramanlıkla bir defa daha tescillenmiştir” dedi.

MEHMETÇİK, AZAERBAYCAN’DA MUVAFFAKİYETLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

TBMM Dışişleri Kurulu Üyesi İsmail Özdemir; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ortasında 2020 yılında varılan muahedeye uygun olarak ve 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Stratejik Paydaşlık ve Karşılıklı Yardım Mutabakatı uyarınca Mehmetçik’in, ülkenin sorumlu olduğu alanlarda muvaffakiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü söz ederek, “Türkiye ve Rusya’nın birlikte oluşturduğu ortak merkez çerçevesinde askerlerimiz faaliyetlerine devam edegelmiştir” dedi.

TÜRKİYE HER FIRSATTA AZERBAYCAN’IN YANINDA OLMUŞTUR

Türkiye’nin, yaşanan gerginlik devrinde her fırsatta Azerbaycan’ın yanında olan tavrını pekiştirmiş olduğunu ve bilhassa Ermenistan’ı savaş sonrası imzalanan mutabakata uygun davranmaya davet ettiğini söz eden Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Ancak, Ermenistan’ı bölgenin tarihî ve şimdiki gerçeklerinden uzaklaştırmak isteyen birtakım bölgesel ve global güçlerin olduğu da aşikârdır, bunların başında da Ermeni diasporasının ağır faaliyet yürüttüğü Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gelmektedir” açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN’IN SEVİNCİ SEVİNCİNİZ, MAKSADI HEDEFİMİZDİR

Mehmetçik’in Kafkasya bölgesinde faal varlık göstermesinin Türkiye’nin yüksek menfaatine hizmet ettiği hakikatinin açık olduğuna dikkat çeken Özdemir; “Karabağ savaşındaki vatan muharebesinde Azerbaycan’ın elde ettiği zafer bölgesel ve global istikrarlar açısından ne üzere yeni şartları doğurduğu ve Türk dünyası gerçeğini taraflı veya tarafsız herkesin karşısına getirdiği özellikle da içerisinde bulunduğumuz devirde malumumuzdur. Çünkü savaşın sonlanmasının çabucak akabinde, süratli bir ivmeyle Türk dünyası ülkeleri ortasındaki uyuşmazlıkların nihayete ermesinin yanında, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşu ve vizyon dokümanının ilanı dünyaya yeni bir güneşin daha doğduğunu göstermiştir.” açıklamasını yaptı. Kendi iç problemleriyle epey güç günler geçiren İran’ın, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabullenmesi ve Zengezur Bölgesi’nde ilgili mutabakatlara uygun olan tasarrufun da Azerbaycan’da olduğunu anlamasının ve buna hürmet duyması gerektiğini belirten Özdemir; “Zengezur koridorunun kurulması Azerbaycan için olduğu kadar ülkemiz için de hayati derecede değerli bir ulusal güvenlik ve beka sorunudur. Mevzuyu bu türlü yorumladığımızın muhataplarınca düzgün anlaşılması lazımdır. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, maksadı gayemiz, her türlü hak ve menfaatini müdafaa dileği da elbette ki bizim önceliğimizdir” tabirlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir